2015-02-10

Олимпийн номын санНомын сан

Олимпийн номын сан нь олон улсын олимпийн хөдөлгөөний /эртний болон орчин үеийн/ холбогдолтой ном, сэтгүүл, зурагт хуудас, бүх спортын төрлүүдийн түүх, сурах бичиг, мөн манай эрдэмтэн, судлаачид, спортын  зүтгэлтнүүдийн Олимпийн сэдвээр бичсэн ном хэвлэл зэргээс гадна бусад салбарын холбогдолтой 10 мянга гаруй ном сэтгүүлээс бүрдсэн баялаг номын сан юм.

Мөн “Таван цагариг” сонины он оны дугаар бүрэн эхээрээ хадгалагдаж байдаг.

undefined

undefined

undefined

Олимпийн наадмууд-71
ОЛИМПИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД