2015-02-16

Бусад холбоод 

Өсвөр үеийнхний спортын холбоо

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч: Д.Зоригт

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга: Ц.Баярсайхан

Хаяг:

Утас:

Цахим хаяг:


undefined

Оюутны спортын холбоо

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч: Д.Баясгалан

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга: Д.Жаргалсайхан

Хаяг:

Утас: 11-324050

Цахим хаяг: erdenetuya_21@yahoo.com

Цахим хуудас: www.mssf.mn


Олимпийн түүхчдийн нийгэмлэг

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч: Ш.Магван

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга:  Ж.Баасанхүү

Хаяг:

Утас:

Цахим хаяг:


Спортын менежментийн холбоо

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч: Б.Бат-Эрдэнэ

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга: Л.Ням

Хаяг:

Утас:

Цахим хаяг:


Спортын ШУБТБХ

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч:

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга:

Хаяг:

Утас:

Цахим хаяг:


Спортын сэтгүүлчид

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч: Ж.Отгонцагаан

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга: Б.Цагаанбаатар

Хаяг:

Утас:

Цахим хаяг: mongolia_sportspress@yahoo.co


Спортын эмнэлэг

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч: Ж.Хатанбаатар

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга:  Ч.Насанбат

Хаяг:

Утас:

Цахим хаяг:


Спортын барилга байгууламж

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч: Д.Арвин

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга: Ч.Владимир

Хаяг:

Утас: 11-363247

Цахим хаяг:


Биеийн тамир, спорт сонирхогчдын холбоо

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч: Б.Дашдорж

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга: Ж.Буянтогтох

Хаяг:

Утас:

Цахим хаяг:

 


undefined

Допингийн эсрэг төв

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч: Ж.Хатанбаатар

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга: 

Хаяг: Olympic house, 205 тоот

Утас:

Цахим хаяг:


Монголын Үндэсний Олимпийн Академи

Байгуулагдсан:

Ерөнхийлөгч:

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга:

Хаяг:

Утас:

Цахим хаяг:

Олимпийн наадмууд-71
ОЛИМПИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД