1936-01-01 15:03:00

Гармиш Партенкирхенundefined

Олимпийн наадмууд-71
ОЛИМПИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД